piektdiena, 2015. gada 18. decembris 
VIEGLI PIEEJAMS, ĒRTS, LAIKA UN IZMAKSU ZIŅĀ EKONOMISKS VEIDS,
KĀ SAŅEMT PROFESIONĀLA PSIHOTERAPEITA PALĪDZĪBU AR
INTERNETA STARPNIECĪBU.

Pirms uzsākt e-psihoterapiju, rūpīgi izlasiet šajā lapā sniegto informāciju!
Uzsākot e-psihoterapiju Jūs aplieciniet, ka
 • esiet pilngadīgs(-a),
 • izlasījāt, sapratāt un piekrītat zemāk aprakstītajai e-psihoterapijas norisei un noteikumiem. 
E-PSIHOTERAPIJAS NORISE.

1.solis.
Aprakstiet savu dzīves situāciju, grūtības, simptomus, neskaidrības, jautājumus, savas bažas, pārdomas, jūtas, vēlmes. Gramatikas un pareizrakstības ievērošanai nav nozīmes, svarīgi, lai Jūs aprakstītu būtisko par savu pieredzi un vēlamajām izmaiņām. Neuztraucieties par apjomu. Jo precīzāk formulēsiet sarežģījumus, jo vieglāk speciālistam būs orientēties un sniegt atbildi.

2. solis.
Ņemiet vērā speciālista praksi un darba laiku.
Aiga Abožina
Prakse: Ilgstoša pieredze konsultēšanā un eksistenciālajā psihoterapijā.
Sarežģījumi ar kādām parasti vēršas pie speciālistes:
Grūtības attiecībās, vientulības sajūta, nomāktība, vardarbības pieredze, tuvinieka zaudējums, slimība, atkarības problēmas, trauksme, bailes, panika, neizprotamas ķermeniskas izpausmes.
Papildus ir liela pieredze darbā ar krīzes situācijām (vardarbība partnerattiecībās, cilvēku tirdzniecība, seksuāla vardarbība, tuvinieku zaudējums, smagi kritiski negadījumi), veģetatīvo distoniju, panikas lēkmēm, trauksmi, profesionālo izdegšanu.

Atbildes sniedz: pirmdienās, trešdienās.

psihoterapeite@gmail.com

Vairāk informācijas par speciālisti: www.psihoterapeitesprakse.lv

3. solis.
Nosūtiet e-pastu speciālistam.
Epasta adrese psihoterapeite@gmail.com
Ja nepieciešams rēķins, e-pastā norādiet rekvizītus, rēķinu saņemsiet elektroniski.

4. solis.
Apmaksājiet konsultāciju ar pārskaitījumu.
 • Pirmreizēja konsultācija – 30 Eur.
 • Atkārtota konsultācija – 25 Eur*.
*Plānojot vairākas konsultācijas samaksu var veikt ar vienu maksājumu. Laiks, kādā apmaksātās konsultācijas jāizmanto, nav ierobežots.
Rekvizīti:
Aiga Abožina
Nod. maks. reģ. nr. 21047511864
Swedbank
Konts: LV24HABA0551031899878
Maksājuma mērķis: e-psihoterapija.

Neaizmirstiet norādīt kontaktinformāciju par sevi (vārdu vai e-pasta adresi)

5. solis.
Saņemiet psihoterapeita atbildi 3 darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas kontā.* Atbildes apjoms A4 formāta lapa.
*Psihoterapeits atbildēs sava darbalaika ietvaros.

6. solis.
Ja vēlaties turpināt e-psihoterapiju, nosūtiet terapeitam savu atbildi un apmaksājiet nākamo konsultāciju ar pārskaitījumu.

E-PSIHOTERAPIJAS NOTEIKUMI.
 • Visa no klienta saņemtā informācija ir konfidenciāla, tiek izmantota tikai e-psihoterapijas ietvaros un klienta interesēs, un netiek izpausta trešajām personām.*
*izņemot situācijas, kas uzrāda draudus klienta vai citu cilvēku dzīvībai/veselībai. 
Latvijas Psihoterapeitu biedrības Etikas kodekss
Bērnu tiesību aizsardzības likums
 • Psihoterapeits sniedzot atbildes ievēro augstus profesionālos standartus un profesionālās ētikas kodeksu.
 • Psihoterapeits atbildot vadās pēc informācijas, ko klients sniedzis. Klients ir atbildīgs par savu grūtību aprakstu – cik plaši, dziļi un godīgi atklāj sevi.
 • Psihoterapeits savu atbildi sniedz tikai pēc samaksas saņemšanas, ko apliecina bankas informācija.
 • Psihoterapeits atbild uz jautājumiem un sniedz konsultācijas savas profesionālās kompetences robežās. Jautājumos un situācijās, kas ir ārpus psihoterapeita kompetences, atbildes netiek sniegtas un klienta maksājums tiek atgriezts.
 • Uz e-pastiem ar godu un cieņu aizskarošu, vardarbīgu vai seksuālu saturu, kam nav saistības ar konsultēšanas procesu, atbildes netiek sniegtas un samaksa par konsultāciju netiek atgriezta. Anonimitāte interneta vidē neatbrīvo no atbildības. 
KAS IR E-PSIHOTERAPIJA?
E-psihoterapija ir distances konsultēšanas veids, kas atšķiras no klātienes konsultēšanas, jo kontakts starp klientu un psihoterapeitu notiek ar e-pasta starpniecību. E-psihoterapija ir alternatīva iespēja, bet nevar aizstāt psihoterapiju klātienē. Svarīgi izvēlēties to psihoterapijas metodi, kas ir Jums piemērota un ļauj justies komfortabli, lai atklātu psihoterapeitam sev nozīmīgo. Tāpēc rūpīgi izlasiet šajā lapā pieejamo informāciju par e-psihoterapijas iespējām un ierobežojumiem. 

KĀ E-PSIHOTERAPIJA VAR PALĪDZĒT?
Lai aprakstītu savas grūtības, Jūs domājiet par tām un mēģiniet saprast, ko vēlētos mainīt. Jau pats pārdomu process palīdz labāk saprast, kas notiek, apzināties sevi, veicina izpratni. Rakstot Jūs „izliekat uz āru” savas raizes, pārdzīvojumus, negatīvās jūtas, tas palīdz mazināt sasprindzinājumu un sniedz atvieglojumu. Aprakstot problēmas, tās kļūst „taustāmas” – konkrētas, uzskatāmas, vieglāk uztveramas. Apraksts ļauj distancēti paskatīties uz savu dzīves situāciju. Šāds skats no malas ļauj ieraudzīt skaidrāk un atklāt jaunas iespējas, kuras atrodoties situācijas epicentrā paliek apslēptas skatienam. E-psihoterapijā, atšķirībā no klātienes konsultācijas, laiks nav ierobežots, Jūs variet nesteidzoties noformulēt savas domas, pirms nosūtīšanas precizēt un papildināt e-pasta vēstuli, ja vēlaties. E-psihoterapijas procesā ieteicams saglabāt e-pastu kopijas, ko Jūs nosūtiet un saņemiet kā atbildi no psihoterapeita. Tas ļauj Jums izveidot savdabīgu psihoterapeitisku dienasgrāmatu, kas var būt noderīga. Jūs variet vēlāk atgriezties un pārskatīt saraksti, izsekot izmaiņas, ieraudzīt kopsakarības, pamata konfliktus un risinājumus, gan veiksmīgos, gan neveiksmīgos. 

KĀ PALĪDZ PSIHOTERAPEITS E-PSIHOTERAPIJĀ?
Atbildē psihoterapeits sniedz savu redzējumu par jūsu situāciju, pievērš uzmanību tām detaļām un tēmām, kas šķiet nozīmīgas. Psihoterapeits uzdod jautājumus, kas var Jums palīdzēt dziļāk un plašāk izprast savas grūtības un apstākļus, kas tās veicina vai traucē tās risināt, palīdz saskatīt pieejamos resursus, iespējamās alternatīvas un risinājumus. Jautājumi un komentāri tiek veidoti tā, lai palīdzētu Jums izpaust sevi, rast sevī spēku, tikt galā. Psihoterapeits sniedz atbalstu un ieteikumus, ko Jūs variet darīt savā labā, lai justos labāk. 

E-PSIHOTERAPIJA IR PIEMĒROTA:
 • cilvēkiem, kuriem nav iespējas apmeklēt klātienes konsultācijas (ja bieži atrodaties ārvalstīs, dzīvojiet attālā vietā, darba un mājas pienākumu dēļ ir maz brīva laika, nespējiet samaksāt par klātienes konsultācijām, ja Jums fiziski ir grūti pārvietoties),
 • cilvēkiem, kuriem ir grūtības veidot kontaktu ar speciālistu klātienē un tas kļūst par šķērsli palīdzības saņemšanai,
 • ja ir vēlme dalīties ar kādu par savām grūtībām, bet nav vēlme uzsākt psihoterapijas procesu klātienē,
 • ja nepieciešams tikt skaidrībā ar konkrētu problēmu – pieņemt grūtu lēmumu, veikt izmaiņas dzīvē, pielāgoties jauniem apstākļiem u.c.,
 • izjūtot iekšēju diskomfortu, neapmierinātību ar sevi un savu dzīvi,
 • ja nepieciešams speciālista ieteikums vai atbilde uz jautājumu (piemēram, jautājumā par bērnu, audzināšanas paņēmieniem, par savu psiholoģisko/fizisko pašsajūtu, attiecībām u.c.),
 • cilvēkiem, kas gribētu labāk izprast sevi, attiecības ar citiem, padomāt par savām vēlmēm, mērķiem, iespējām un ierobežojumiem u.c. sev nozīmīgām tēmām,
 • ja nepieciešams atbalsts pēc zaudējuma vai citā grūtā brīdī,
 • piedzīvojot akūtu stresu, pārpūli, krīzes situāciju.
E-PSIHOTERAPIJA NAV PIEMĒROTA:
 • cilvēkiem, kuri vēlas dziļas un nozīmīgas pārmaiņas, kas iespējamas tikai psihoterapijas rezultātā kontaktējoties ar psihoterapeitu klātienē,
*Psihoterapiju klātienē vai skaip Jūs variet apmeklēt, piesakoties pa tālruni 29497712 vai rakstot aiga.abozina@gmail.com Vairāk informācija www.psihoterapeitesprakse.lv
 • bērniem un jauniešiem, kas nav sasnieguši pilngadību,
*Bērniem un jauniešiem pieejama palīdzība zvanot uz bērnu un jauniešu uzticības tālruni - 80006008.
 • cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem, kas prasa diagnostiku un ārstēšanu,
 • kritiskā situācijā, ja ir pašnāvības risks, apdraudējums, vardarbības risks, akūta psihoze,
*Šādās situācijās ieteicams zvanīt ĀP, policijai, lai saņemtu tūlītēju palīdzību.
 • cilvēkiem, kuriem ir grūti izteikt sevi rakstot,
 • cilvēkiem, kuriem ir svarīgi būt nepastarpinātā kontaktā ar psihoterapeitu, lai justos dabiski un ērti.
Neskaidrību gadījumā sazinieties uz: aiga.abozina@gmail.com vai t.29497712